1.

سال دهم، شماره 2، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1398


2.

پایش ریسک تعدیل شده خروجی به صورت چندجمله ای با استفاده از نمودارهای جمع تجمعی: مطالعه موردی پایش خروجی عمل جراحی پیوند کلیه

صفحه 1-15
علی کیوانداریان؛ امیر ابراهیمی زاده؛ سیدحمیدرضا شهابی حقیقی

3.

ارتباط تصمیمات استراتژیک تولید با اولویت‌های رقابتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها در صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران

صفحه 17-35
لعیا الفت؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی قاسمی

4.

مدل ریاضی یکپارچه برای بهینه‌سازی سیستم تولید- توزیع زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با انبارهای میانی

صفحه 37-53
کیوان احمدی دهرشید؛ سهراب عبداله زاده مقدم

5.

توسعۀ مسئلۀ یکپارچۀ تشکیل سلولی پویا و برنامهریزی تولید با در نظر گرفتن وسایل جابهجاکنندۀ مواد بین و درون سلولها

صفحه 55-73
احمد صادقیه؛ سعید دهنوی آرانی

6.

طراحی و بهینه‏سازی یک مدل غیرخطی تولید و تأثیر استفاده از آهن اسفنجی بر انتشار گاز دی ‏اکسید‏کربن و مصرف کک-انرژی در کوره‏ بلند شمارۀ 3 ذوب آهن اصفهان

صفحه 57-82
مهدی نصر آزادانی؛ سید محمد رضا داودی؛ شهرام معینی

7.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکه‌های عصبی- فازی با مطالعۀ موردی شرکت‌های لوازم خانگی در کشور ایران

صفحه 83-123
امیر صادقی؛ عادل آذر؛ چنگیز والمحمدی؛ ابوتراب علیرضایی

8.

طراحی پیوستار بلوغ مدیریت کیفیت و تعیین درجۀ تعلق مشخصه‌ها

صفحه 125-141
داریوش محمدی زنجیرانی؛ پرناز پهلوان زاده

9.

شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های تکنولوژی در حوزۀ توزیع انرژی گاز طبیعی با رویکرد تلفیقی FMEA و TOPSIS مطالعۀ موردی: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 143-159
مهدی نخعی نژاد؛ معصومه صفاری

10.

ارائۀ مدل بهینه‌سازی چندهدفۀ تخصیص خدمت به مشتریان بانک به‌کمک داده‌کاوی و شبیه‌سازی

صفحه 161-180
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل الله سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی

11.

به‌کارگیری الگوریتم شاخه و حد با حدودِ پایین قوی برای حل مسئلۀ حداقل‌کردن زمان انجام کل کارها روی ماشین پردازندۀ انباشته

صفحه 181-201
سیده ناهید هاشمی؛ علی حسین زاده کاشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب