1.

سال دهم، شماره 1، پیاپی 18، بهار و تابستان 1398


2.

مسئلۀ مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت: مدل‌سازی و الگوریتم حل

صفحه 1-23
پری‌سیما پاکروان؛ جواد بهنامیان

3.

چارچوب به‌کارگیری داده‌کاوی برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار

صفحه 25-45
محمد خان بابایی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ محمود البرزی؛ رضا رادفر

4.

ارزیابی کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تأمین صنایع رزین ایران با مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی و فازی

صفحه 47-63
فرانک حسین زاده سلجوقی؛ امیر رحیمی

5.

کشف الگوی بهینۀ استخدامِ کارکنان دانشی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA و CART

صفحه 65-82
مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی؛ محمد فاتحی

6.

قیمت‌گذاری زنجیره تأمین دوکانالۀ کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی

صفحه 83-110
کامران کیانفر؛ میترا پشوتنی زاده

7.

شناسایی و تحلیل ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت خودروسازی سایپا با بهره‌گیری از مدل کوزو و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA)

صفحه 111-132
مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد قمی

8.

ارائۀ مدل بهینه‌سازی شبکۀ توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش)

صفحه 133-153
نسیبه جنتیان؛ مصطفی زندیه؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود ربیعه

9.

تعیین استراتژی بهینۀ برون‌سپاری و ارائۀ مدل قیمت‌گذاری در محیط زنجیره تأمین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت

صفحه 155-174
محبوبه هنرور؛ حسین رضایی

10.

ارزیابی عملکرد زنجیرۀ تأمین بشردوستانه با استفاده از رویکرد خاکستری

صفحه 175-197
محمد رضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ رضا بارانی بیرانوند

11.

ارائۀ مدل چندپاسخه برای تخصیص اپراتورها و توالی انجام کارها در خط تولید سلولی مبتنی‌بر بهینه‌سازیِ شبیه‌سازی

صفحه 199-219
علیرضا شهرکی؛ امید فراست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب