1.

شماره 19 بهار و تابستان 1397


2.

اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

صفحه 1-22
زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری

3.

بررسی و نقد کثرت‌گرایی دینی از دیدگاه ابن‌سینا و مناسبات آن با آیات و روایات

صفحه 23-34
زهره برقعی

4.

«پلورالیسم هنجاری در سیرۀ مهدی(ع)» (الگوی رفتاری امام مهدی با پیروان ادیان و مذاهب)

صفحه 35-48
مهدی گنجور؛ حسین عزیزی

5.

بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

صفحه 49-66
محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور

6.

علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

صفحه 67-78
فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی

7.

بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

صفحه 79-90
محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی

8.

ارزیابی دیدگاه ملا محمدسعید رودسری گیلانی دربارة وحدت وجود

صفحه 91-106
جواد قدیری حاجی آبادی؛ حسین کلباسی اشتری

9.

وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

صفحه 107-122
محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی

10.

فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت‌جویی و سازندۀ هویت عقلی

صفحه 123-146
حسین همت زاده؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

11.

نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

صفحه 147-160
فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب