1.

بررسی ساختارهای زایشی و سلول‌های ویژه‌شدة (ایدیوبلاست‌ها) آنها در رقم مضافتی خرما (Phoenix dactylifera L. Mazafati cultivar)

صفحه 1-16
فرخنده رضانژاد؛ حمیده قلعه خانی

2.

تغییرات اسانس سرشاخه‌های دو گونة بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch و A. millefolium L.) در مراحل مختلف نموی در درة شهدا استان آذربایجان غربی: مطالعة موردی

صفحه 17-38
فاطمه نژاد حبیب وش؛ محمدباقر رضایی

3.

بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی مایکوریزا بر ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیک و عملکرد غدۀ سه رقم سیب‌زمینی

صفحه 39-56
ظهراب اداوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

4.

بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا

صفحه 57-66
امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ محمدرضا افتخاریان قمصری؛ سپیده پروانیان

5.

تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.)

صفحه 67-80
زیبا قسیمی حق؛ سمیه جوکار؛ حجت اله بداقی؛ معصومه مدرس

6.

نقش پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

صفحه 81-96
مهیار گرامی؛ اباذر قربانی؛ سمیه کریمی

7.

شناسنامه علمی: سال دهم، شماره سی پنجم، بهار 1397

صفحه 0-0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب