قسیمی حق, زیبا, جوکار, سمیه, بداقی, حجت اله, مدرس, معصومه. (1397). تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), 67-80. doi: 10.22108/ijpb.2018.108819.1071
زیبا قسیمی حق; سمیه جوکار; حجت اله بداقی; معصومه مدرس. "تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 1, 1397, 67-80. doi: 10.22108/ijpb.2018.108819.1071
قسیمی حق, زیبا, جوکار, سمیه, بداقی, حجت اله, مدرس, معصومه. (1397). 'تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), pp. 67-80. doi: 10.22108/ijpb.2018.108819.1071
قسیمی حق, زیبا, جوکار, سمیه, بداقی, حجت اله, مدرس, معصومه. تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(1): 67-80. doi: 10.22108/ijpb.2018.108819.1071


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب