1.

دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی (72)، زمستان 1397

صفحه 0-0

2.

مکان‌یابی ده محوطة برتر نیروگاه‌های انرژی اتمی ایران

صفحه 1-18
علی اصغر جعفری؛ فاطمه نعمت الهی؛ محمد حسین رامشت

3.

مکان‌یابی بهینة محل احداث شهرهای جدید در استان قزوین براساس پارامترهای آب‌وهوایی

صفحه 19-34
فاطمه شهریار؛ امیر گندمکار؛ رحیم هاشم پور

4.

مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

صفحه 35-50
حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی

5.

بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)

صفحه 51-68
سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان قنبری عدیوی

6.

توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای

صفحه 69-88
عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد

7.

ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

صفحه 89-108
حسین عساکره؛ حسن شادمان

8.

ارزیابی رشد اسپرال تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌سازی توسعة احتمالی

صفحه 109-124
اکبر رحیمی

9.

کاربرد روش پرسپترون چندلایة شبکة عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

صفحه 125-144
شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد

10.

تحلیل مکانی و قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا

صفحه 145-168
سید حجت موسوی؛ نجمه نظری؛ یونس غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب