1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397

صفحه 0-0

2.

اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-20
سعید رفیعی؛ محمد ابراهیم آقابابایی؛ محمد اقبال نیا

3.

تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

صفحه 21-44
محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی

4.

ارایه مدل اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در ایران

صفحه 45-68
بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی

5.

تاثیر چولگی سودآوری بر پیشبینی بازده سهام - مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 69-86
سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مریم توکلی

6.

ارائه مدلی برای پیش بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی

صفحه 87-102
محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی

7.

قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه‌های نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 103-118
جمال برزگری خانقاه؛ زهره قدیریان آرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب