. (1397). شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), 0-0. doi: 10.22108/far.2018.24093
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 3, 1397, 0-0. doi: 10.22108/far.2018.24093
. (1397). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), pp. 0-0. doi: 10.22108/far.2018.24093
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(3): 0-0. doi: 10.22108/far.2018.24093


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب