1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-124

2.

بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان

صفحه 1-26
علی اکبر عنابستانی؛ حسنعلی جهانتیغ

3.

مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان

صفحه 27-46
احمد دانایی نیا؛ محمدعلی زاغیان

4.

سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد

صفحه 47-66
حسین مشرف دهکردی؛ اسماعیل شیعه

5.

تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری مطالعه موردی: میدان ساعت تبریز

صفحه 67-88
لیلا رحیمی

6.

تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان

صفحه 89-110
سعدی محمدی؛ سوران منوچهری

7.

ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

صفحه 111-124
محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب