1.

شناسنامه علمی شماره 34


2.

نامی جدید در جنس Echinops از تیرۀ مرکبان (Asteraceae) متعلق به ایران

صفحه 1-6
کاظم نگارش

3.

ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها

صفحه 7-18
ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا

4.

مطالعۀ ریخت‌شناسی قورباغۀ قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران

صفحه 19-38
معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصراله رستگارپویانی؛ اسکندر رستگار پویانی

5.

مطالعۀ فلور و تنوع جلبک‌های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل

صفحه 39-52
جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ زهره رمضان پور؛ جاوید ایمانپور نمین

6.

بررسی ساختاری ترکیب فلور در گرادیان ارتفاعی مراتع قزل‌اوزن – ارتفاعات شهرستان کوثر، استان اردبیل

صفحه 53-72
میر میلاد طاهری نیاری؛ اردوان قربانی؛ محمود بیدار لرد؛ سحر غفاری

7.

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقۀ حفاظت‌شدۀ جنگلی میرآباد

صفحه 73-90
فاروق سلیمانی؛ خارا جلیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب