عرفانی, ملیحه, محب الدینی, مهدی, قنبری, علیرضا, صباغ نیا, ناصر. (1397). ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(34), 7-18. doi: 10.22108/tbj.2019.105945.1035
ملیحه عرفانی; مهدی محب الدینی; علیرضا قنبری; ناصر صباغ نیا. "ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 34, 1397, 7-18. doi: 10.22108/tbj.2019.105945.1035
عرفانی, ملیحه, محب الدینی, مهدی, قنبری, علیرضا, صباغ نیا, ناصر. (1397). 'ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(34), pp. 7-18. doi: 10.22108/tbj.2019.105945.1035
عرفانی, ملیحه, محب الدینی, مهدی, قنبری, علیرضا, صباغ نیا, ناصر. ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(34): 7-18. doi: 10.22108/tbj.2019.105945.1035


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب