1.

سال دهم، شماره 2، پیاپی 38، تابستان 1397

صفحه 0-0

2.

بررسی تطبیقی روش جغرافیایی ابن‌رسته در مقایسه با دیگر جغرافیدانان مکتب عراقی (با تکیه ‌بر منابع جغرافیایی یعقوبی، ابن‌فقیه و ابن‌خرداذبه)

صفحه 1-11
علی اصغر هدایتی؛ صالح پرگاری

3.

تحلیلی بر ساختار زندان پیشامدرن و مدرن (نمونۀ پژوهشی: انبار تهران و زندان قصر)

صفحه 13-30
یعقوب خزائی

4.

ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس عراق

صفحه 31-42
نورالدین نعمتی؛ علیرضا الزیادی

5.

برتری بریتانیا بر فرانسه در هند؛ مقدمة گسترش اقدامات بریتانیا در خلیج‌فارس

صفحه 43-60
جواد موسوی دالینی؛ لیدا مودت

6.

رویکردهای شرق‌شناسان اروپایی در کاوش‌های باستان‌شناسی عهد قاجار

صفحه 61-80
علی محمد طرفداری

7.

بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان‌آباد عراق (1324تا1360ق/1906تا1941م)

صفحه 81-99
مهدی جیریائی؛ حسین مفتخری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی

8.

گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

صفحه 101-120
ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب