1.

دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی (68)، زمستان 1396


2.

بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

صفحه 1-16
محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی

3.

تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

صفحه 17-32
علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب

4.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای

صفحه 33-52
محمدرضا نیکجو؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی

5.

بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)

صفحه 53-70
سجاد زلفی گل؛ حسن سجادزاده

6.

بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

صفحه 71-84
امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان

7.

بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

صفحه 85-106
غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده

8.

ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن

صفحه 107-126
مهدیس سادات؛ محمود ذوقی؛ سپیده کریمی؛ محمد جواد امیری

9.

بررسی فلسفۀ غایت‌گرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)

صفحه 127-144
مریم سلطانی کوهانستانی؛ صیاد اصغری

10.

تحلیل روند و نحوۀ گسترش شهرهای سیاسی - اداری ایران (مورد پژوهشی: یاسوج از پیدایش تاکنون)

صفحه 143-164
حسین حسینی خواه؛ علی زنگی آبادی

11.

زاگرس و هویت مکانی

صفحه 165-176
محمدرضا نوجوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب