1.

شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1396

صفحه 0-0

2.

بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)

صفحه 1-21
محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ زهرا مومن بیک

3.

ارزشیابی و تحلیل جاذبه‌های زمین‌گردشگری (ژئوتوریستی) منطقة اردل برای توسعة صنعت گردشگری با الگوی نیکولاس

صفحه 21-40
داوود مهدوی؛ مژگان فیض هفشجانی؛ مریم آهنکوب

4.

بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان اصفهان

صفحه 41-58
سیروس قنبری

5.

نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

صفحه 59-80
مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی

6.

ایجاد پیاده‌راه برای ارتقاء نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری (نمونة موردی: خیابان ملت شهرکرد، حدفاصل میدان 12 محرم تا چهار راه بازار)

صفحه 81-100
فروغ کریمی؛ علی اصغر عبداللهی

7.

بررسی تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز شهرستان ایذه)

صفحه 101-118
حمید برقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب