1.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 33، پاییز 1396

صفحه 0-0

2.

ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی

صفحه 1-16
جواد رضازاده؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم

3.

بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد

صفحه 17-32
محمد کاشانی‌پور؛ منصور محمدی

4.

قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی

صفحه 33-48
زهره حاجی ها؛ حسن چناری بوکت

5.

اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

صفحه 49-66
مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت

6.

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکت‌ها: قبل و بعد از دستورالعمل کنترل‌های داخلی

صفحه 67-90
محمد مرادی؛ سهراب حسین زاده

7.

بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

صفحه 91-110
احمد خدامی پور؛ رقیه پناهی گنهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب