1.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی 31، بهار 1396

صفحه 0-0

2.

بررسی رابطه‌ بین تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-20
شکراله خواجوی؛ محسن صالحی نیا

3.

رابطه تامین‌مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت‌حسابرسی

صفحه 21-40
حمیده اثنی عشری

4.

اثر انگیزه های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه

صفحه 41-56
حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور

5.

ارزیابی مقایسه‌ای اثربخشی تکنیک‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 57-76
افسانه سروش یار؛ محمد اخلاقی

6.

بررسی دقت الگوریتم‌های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم‌های غیرخطی SVR و CART در پیش‌بینی مدیریت سود

صفحه 77-96
بهزاد کاردان؛ مهدی صالحی؛ بیتا قره خانی؛ مرتضی منصوری

7.

بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندۀ رقابت بازار محصول در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 97-118
حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ الهام زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب