1.

سال هشتم، شماره 2، پیاپی 15، پاییز و زمستان 1396


2.

قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

صفحه 1-27
ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع

3.

مسأله مسیریابی انتخابی باز وسایل نقلیه همراه با قیمت‌گذاری؛ حل: الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

صفحه 29-45
ابوالفضل حسین زاده؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ

4.

ارائۀ دو روش فراابتکاری برای حل مسئله مکان‌یابی هاب مرکز ظرفیت‌دار

صفحه 47-60
علیرضا عیدی؛ جمال ارکات؛ احسان پرهیزگار مهرآبادی

5.

بهینه‌سازی کلونی مورچگان برای مسأله زمان‌بندی یکپارچۀ تولید و توزیع در زنجیرۀ تأمین: کمینه‌سازی مجموع وزنی تأخیر کارها و هزینۀ ارسال

صفحه 61-82
سید رضا رضایی؛ سیدرضا حجازی؛ مرتضی راستی برزکی

6.

زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب برنامه‌ریزی چندهدفه و بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی

صفحه 83-98
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری؛ ساموئل یوسفی

7.

مدل‌سازی و حل مسأله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیت‌های محدود متغیر

صفحه 99-114
جعفر باقری نژاد؛ مهدی بشیری؛ رقیه عالی زاده

8.

ارائه مدلی دو هدفه برای مسئلۀ برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک زنجیره تامین چند سطحی با در نظر گرفتن سطح خدمت

صفحه 115-134
ابوالفضل کاظمی؛ کیوان صرافها؛ علیرضا علی نژاد

9.

انتخاب تأمین‌کننده با درنظرگرفتن ارتباطات میان تأمین‌کنندگان و ریسک اختلال تأمین در محصولات پیچیده

صفحه 135-150
زهره کریم میان؛ سبد حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی

10.

مدل ‌سازی چالش‌های زیست‌محیطی و سوخت در شبکه‌های هاب‌وکمان هوایی

صفحه 151-173
مصطفی پارسا؛ علی شاهنده

11.

رویکرد پویایی‌شناسی سیستم برای بررسی سیاست‌های برنامه‌ریزی ظرفیت در زنجیرۀ تأمین حلقۀ بستۀ سبز: مطالعة موردی صنعت باتری اسیدی

صفحه 175-191
آتوسا زرین‌دست؛ ستاره مجیدی؛ میر سامان پیشوایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب