1.

سال هشتم، شماره اول، شماره ترتیبی 14، بهار و تابستان 1395


2.

مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی

صفحه 1-16
والی رضایی

3.

فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

صفحه 17-36
اکرم خوشدونی فراهانی

4.

نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی

صفحه 37-52
شیرین پورابراهیم

5.

انسان‌مداری و بازنمود آن در تعریف حیوانات در فرهنگ فارسی معین تحلیلی در چارچوب انگارۀ زبان‌شناسی زیست‌ بومی

صفحه 53-70
مریم السادات غیاثیان؛ اکبر شیرینی

6.

تأثیر دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم؛ مطالعۀ میدانی بر روی فارسی‏ آموزان چینی تک‏زبانه و دوزبانه

صفحه 71-88
مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان

7.

ساختار سه لایه‌ای گروه تعریف در زبان فارسی

صفحه 89-110
طاهره افشار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب