1.

شناسنامه: سال سی و دوم، شماره پیاپی 64، شماره سوم، پاییز 1395


2.

تأثیر رخساره‌های پس از انقراض پرمین- تریاس بر جدایش مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس

صفحه 1-20
وحید توکلی

3.

معرفی خارداران مایستریشتین و پالئوسن پیشین در برش چینه‌شناسی مراوه تپه در غرب حوضۀ کپه داغ

صفحه 21-54
یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی؛ حسین کامیابی شادان

4.

کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران

صفحه 55-74
عبیر عیسی؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ دیتر کورن

5.

زیست چینه‌نگاری و زیست رخساره‌های نهشته‌های دونین سازند بهرام در برش کوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فونای کنودونتی

صفحه 75-92
مهدی هویدا؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

6.

بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

صفحه 93-108
نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

7.

چینه‌شناسی و رخساره‌های سنگی سازندهای فهلیان/ گرو در خلیج‌فارس با هدف کاربرد در مدل‌سازی سیستم‌های هیدروکربنی

صفحه 109-130
محمدعلی صالحی؛ بیژن بیرانوند؛ علی ایمن دوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب