1.

بررسی روند پدیدآیی پژوهش برنامه‌درسی و طبقه‌بندی سنت‌ها و صاحب‌نظران فعال در آن

صفحه 1-36
فریدون شریفیان

2.

رابطه دینداری و هوش معنوی و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 37-52
یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

3.

رابطه نظریه‌های ضمنی هوش و باورهای معرفت شناختی با جهت‌گیری هدف پیشرفت دانشجویان

صفحه 53-74
رحیم بدری گرگری؛ منیژه خانی

4.

رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان

صفحه 75-88
حسین کارشکی؛ فاطمه ارفع بلوچی؛ زینب شیرزاد

5.

بررسی مهمترین الزامات روش تدریس مشارکتی از دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

صفحه 89-106
فاطمه کریمی؛ محمدرضا نیلی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ عاطفه شرفی

6.

چالش‌های آموزش عالی در تدوین محتوای برنامه درسی با رویکرد جامعه یادگیری

صفحه 107-142
صدیقه کریمی؛ مرحوم مصطفی شریف

7.

ارائه مدلی برای ارزیابی رابطه بین ارزشیابی توصیفی با شیفتگی تحصیلی، خلاقیت تحصیلی و خشنودی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی

صفحه 143-159
مجتبی سهرابی؛ فرهاد شفیع پور مطلق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب