1.

متن کامل نشریه


2.

آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-20
حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

3.

تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 21-36
ناصر ایزدی نیا؛ احمد گوگردچیان؛ مژگان تنباکویی

4.

اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه‌کاری در افشای اطلاعات حسابداری

صفحه 37-50
شهناز مشایخ؛ لیلا کاظمی

5.

ارتباط ارزشی اطلاعات صورت‌های مالی تلفیقی، در مقایسه با صورت‌های مالی جداگانه شرکت اصلی

صفحه 51-66
احمد خدامی پور؛ فاطمه دهقان

6.

مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف‌پذیری مالی

صفحه 67-84
محمد حسنی؛ مهری میثاقی

7.

بررسی اثرهای ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر قیمت بازار سهام شرکت‌ه

صفحه 85-98
حسنعلی سینایی؛ محمود رنگباری خینی

8.

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 99-118
پرویز پیری؛ حمزه دیدار؛ سیما خدایاریگانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب