1.

عوامل کنترل کننده خصوصیات مخزنی رخساره‌های اوئیدی و مادستونی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

صفحه 1-16
غلامرضا حسین یار؛ حسین رحیم پور بناب

2.

لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور

صفحه 17-38
داود دهنوی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ فرزین قائمی؛ فرخ قائمی

3.

کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a

صفحه 39-68
فرنازالسادات شوشتریان؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود لطف پور

4.

پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

صفحه 69-82
رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی

5.

بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

صفحه 83-102
هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری

6.

پالینواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو بر اساس میکروفلورا

صفحه 103-120
مریم مشیدی؛ فرشته سجادی؛ فرشته سجادی

7.

مطالعه ژئوشیمی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی منتسب به کواترنری جزیره قشم

صفحه 121-138
پیمان رضایی؛ رضوان زارع زاده

8.

معرفی استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 ( K1 and K3 ) سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه ‌خرامه (جنوب شرق شیراز)

صفحه 139-148
پوراندخت عبدالهی؛ حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب