1.

شماره 12 متن پاییز و زمستان 93


2.

زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

صفحه 1-26
علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست

3.

بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

صفحه 27-50
حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری

4.

تمهیدی در جهت ابتناء فناوری بر الهیات اسلامی

صفحه 51-68
علی اکبر ولایتی؛ امیرحسین رهبر

5.

مقایسه نظریه حقیقت دوگانه در نگاه ابن‌رشد، ابن‌رشدیان و کلیسای قرن سیزدهم

صفحه 69-84
علی قربانی؛ فتحعلی اکبری

6.

باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی

صفحه 85-98
زهرا خزاعی

7.

نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

صفحه 99-110
ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر

8.

نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

صفحه 111-126
حسن امینی فر؛ منصور معتمدی

9.

سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی

صفحه 127-140
محمد مهدی مشکاتی؛ بهناز طبیبیان

10.

تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع

صفحه 143-160
احمد رضا مفتاح؛ محسن ربانی

11.

رویکرد درون گروانه و برون گروانه پلانتینگا درباره معقولیت باور به خدا

صفحه 161-176
مهدی فرجی پاک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب