. (1401). سال دوازدهم، شماره چهارم، شماره پیاپی(47) زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(4), 1-226.
. "سال دوازدهم، شماره چهارم، شماره پیاپی(47) زمستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 4, 1401, 1-226.
. (1401). 'سال دوازدهم، شماره چهارم، شماره پیاپی(47) زمستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(4), pp. 1-226.
. سال دوازدهم، شماره چهارم، شماره پیاپی(47) زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 12(4): 1-226.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب