. (1400). ناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16(1), -. doi: 10.22108/nea.2021.27368
. "ناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار و تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16, 1, 1400, -. doi: 10.22108/nea.2021.27368
. (1400). 'ناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار و تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16(1), pp. -. doi: 10.22108/nea.2021.27368
. ناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 16(1): -. doi: 10.22108/nea.2021.27368


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب