گرگیج, محمدنبی, کیخا, شیما, شهرکی میرزایی, سمیه. (1399). اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36(3), 97-118. doi: 10.22108/jssr.2020.121205.1144
محمدنبی گرگیج; شیما کیخا; سمیه شهرکی میرزایی. "اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36, 3, 1399, 97-118. doi: 10.22108/jssr.2020.121205.1144
گرگیج, محمدنبی, کیخا, شیما, شهرکی میرزایی, سمیه. (1399). 'اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36(3), pp. 97-118. doi: 10.22108/jssr.2020.121205.1144
گرگیج, محمدنبی, کیخا, شیما, شهرکی میرزایی, سمیه. اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 36(3): 97-118. doi: 10.22108/jssr.2020.121205.1144


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب