جمال آبادی, جواد, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. (1397). روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(3), 35-56. doi: 10.22108/gep.2018.98317.0
جواد جمال آبادی; محمد علی زنگنه اسدی; ابوالقاسم امیر احمدی. "روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29, 3, 1397, 35-56. doi: 10.22108/gep.2018.98317.0
جمال آبادی, جواد, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. (1397). 'روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(3), pp. 35-56. doi: 10.22108/gep.2018.98317.0
جمال آبادی, جواد, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 29(3): 35-56. doi: 10.22108/gep.2018.98317.0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب