زنگیان, سمیه, ملکی, مرتضی, شرفی, وحید, ملکی, مرتضی. (1394). نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی), 125-138.
سمیه زنگیان; مرتضی ملکی; وحید شرفی; مرتضی ملکی. "نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی, 1394, 125-138.
زنگیان, سمیه, ملکی, مرتضی, شرفی, وحید, ملکی, مرتضی. (1394). 'نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی), pp. 125-138.
زنگیان, سمیه, ملکی, مرتضی, شرفی, وحید, ملکی, مرتضی. نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 5(ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی): 125-138.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب