1.

بازسازی محیط دیرینه، دیاژنز و ژئوشیمی توالی سازند سروک در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران

صفحه 1-34
امید کاک مم؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمود جلالی؛ احسان ده یادگاری

2.

رسوب‎‍شناسی، رخساره‎‍ها و مدل رسوبی مخروط‎‍افکنۀ آبیک، استان قزوین

صفحه 35-58
ویدا داودی؛ سعید خدابخش؛ بهروز بهرام آبادی

3.

تأثیر کمان قطر بر بخش بالایی واحد مخزنی K3 سازند دالان بالایی در بخش زیرین مرز پرمین–تریاس، مقایسۀ دو میدان در حوضۀ مرکزی خلیج‌فارس

صفحه 59-90
سوگند اسدالهی شاد؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور بناب

4.

بازنگری در نام‌گذاری و طبقه‌بندی نهشته‌های مارنی نئوژن، مطالعۀ موردی جنوب و جنوب شرق تهران

صفحه 91-112
حمیدرضا پیروان؛ کورش شیرانی

5.

روند شناسایی سطوح کلیدی سکانسی ازطریق تفسیر نمودار گاما، مطالعات موردی از سازند سروک و فهلیان در ناحیۀ دشت آبادان و شمال غربی خلیج‌فارس

صفحه 113-144
علی ایمن دوست؛ امیدرضا سلمیان؛ علی اسعدی

6.

شناسایی و مطالعۀ رسوبات دریاچه‌ای به سن نئوژن بالایی در شرق دامغان

صفحه 145-162
کوثر فتحعلی زاده؛ الهه زارعی؛ مهدی صرفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب