1.

سال دهم، شماره سوم، شماره پیاپی 38، پاییز 1401


2.

کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام ‏(رویکرد شبکه عصبی پیچشی ‏CNN‏)‏

صفحه 1-20
امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس

3.

تحلیلی بر آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش نظارتی مالکان نهادی

صفحه 21-46
رضا تقی زاده؛ غلامرضا رضایی؛ محمد صادق زاده مهارلویی؛ رامین زراعتگری

4.

بررسی واکنش بازار نسبت‌به افشای عوامل ریسک

صفحه 47-66
سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری

5.

ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

صفحه 67-94
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ محمد حسین بادامی؛ مریم اثنی عشری

6.

عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی

صفحه 95-118
سید محمد باقر جعفری؛ پگاه پورزنجانی

7.

توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

صفحه 119-142
رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب