1.

دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی (81)،بهار 1400

صفحه 1-136

2.

ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ

صفحه 1-24
محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ مریم خدادادی؛ ندا دولت ابادی

3.

بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی‌شدن

صفحه 25-44
غلامحسن جعفری؛ فروزان ناصری

4.

تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

صفحه 45-60
زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه

5.

مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

صفحه 61-78
حامد ادب؛ مهناز شیران؛ سیدمهدی پورباقر

6.

شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی

صفحه 79-92
علی مهرابی؛ محسن پورخسروانی

7.

بازشناسی ابعاد و کیفیت‌های کوچه‌باغ به‌عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران

صفحه 93-118
اصغر مولایی

8.

ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس

صفحه 119-136
مصظفی کریمی؛ لیلا شریفی؛ مرتضی ترکمن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب