1.

شناسنامه دوره 9 شماره 36


2.

Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

صفحه 1-13
شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

3.

Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces

صفحه 15-23
مجتبی بنیادیان؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی

4.

Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk

صفحه 25-34
هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری

5.

Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine

صفحه 35-45
سحر پرچی زاده؛ محمد فضیلتی؛ حسین صلواتی؛ بهروز صالحی اسکندری؛ حبیب الله ناظم

6.

Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran

صفحه 47-57
الهام لشنی؛ بهار شهنواز؛ علی مخدومی

7.

The High Anti-cytotoxic Effects of Novel Lactobacillus Plantarum HBM-IAUF-1 and Lactococcus Lactis HBM-IAUF-8 against SK-BR-3 Breast Cancer Cell Line

صفحه 59-68
زیبا هرندی؛ کیوان بهشتی مآل؛ رامش منجمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب