1.

دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1399


2.

شواهد کانی‏‏‌شناسی اسپینل برای تعیین خاستگاه مجموعة ‏‏‌الترامافیک‏‏‌ آبگرم (جنوب استان کرمان)

صفحه 1-20
راضیه علی پور؛ سید حسام الدین معین زاده؛ حمید احمدی‌پور

3.

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی کربونیفر شمال‌باختری مرند: شاهدی بر ماگماتیسم کافت درون‌قاره‌ای

صفحه 21-40
زهرا بدرزاده؛ مهراج آقازاده؛ سحر فتحی

4.

زمین‏‌شناسی، سنگ‏‌نگاری و زمین‌شیمی سنگ‏‌های آتشفشانی و توده‏‌های گرانیتوییدی در محدودة کانسار طلا و مس چوران (شمال‌خاوری سیرجان)

صفحه 41-64
علی شهابی نژاد؛ حسینعلی تاج الدین؛ سید احمد مشکانی؛ مهدی موحدنیا

5.

رابطة زمانی- مکانی کانه‏‌زایی و ماگماتیسم در کانسار چندفلزی مزرعه (شمال اهر، استان آذربایجان‌شرقی)

صفحه 65-84
حمایت جمالی

6.

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گرانیتوییدهای A-type جنوب قروه (شمال‌باختری پهنة سنندج- سیرجان): شاهدی بر زمین‌ساخت کششی در حاشیة فعال قاره‌ای

صفحه 85-110
مجید شیرمحمدی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ محمد معانی جو؛ اشرف ترکیان

7.

سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی تودة آذرین درونی مافیک- الترامافیک در گسترة آنومالی (آهن) شمارة 15 بافق (ایران مرکزی)

صفحه 111-128
سکینه امرایی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب