1.

مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

صفحه 1-6
رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار

2.

روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

صفحه 7-17
مهران امینیان؛ مهران نامجو

3.

مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

صفحه 19-28
سجاد محمود رباطی

4.

کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

صفحه 29-36
حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی

5.

نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

صفحه 37-47
شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور

6.

انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

صفحه 49-67
مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب