1.

سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره دوم،تابستان 1399)


2.

محاسبۀ ارزش اختیارهای واقعی با رویکردهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-12
رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد رضا گل کانی

3.

استراتژی‏های تأمین مالی شرکت‏ها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 13-30
سامان رحمانی نوروزآباد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ کرم خلیلی؛ اسفندیار محمدی

4.

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چرخه‌های تجاری مبتنی بر شکاف تولید

صفحه 31-48
سمیه اسکندرنژاد؛ رسول برادران حسن زاده؛ حسن طاهری

5.

استخراج شاخص ترکیبی گرایش احساسی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 49-68
محمد توحیدی

6.

توجه سرمایه‌‌گذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ

صفحه 69-88
مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی

7.

مقایسۀ قیمت‌گذاری اختیار معاملۀ سقف و توانی در جلوگیری از فضای آربیتراژی: شواهدی از شرایط مبتنی‌بر نوسانات تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی

صفحه 89-103
الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ رقیه لطیفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب