1.

پاییز 1398


2.

کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران

صفحه 1-18
سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی‌‌ده‌‌کیانی

3.

پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز

صفحه 19-34
ابراهیم ایران نژاد؛ سیروس احمدی؛ آرمان حیدری

4.

رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی

صفحه 35-56
محمد امین کنعانی؛ سید هاشم موسوی؛ زهرا بیگ زاده

5.

توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه

صفحه 57-82
سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی

6.

گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق

صفحه 83-104
حکیمه ملک احمدی؛ اصغر میرفردی؛ مریم مختاری

7.

واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 105-126
مرتضی پدریان؛ فریدون وحیدا؛ رضا اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب