1.

سال 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398


2.

بررسی و تحلیل مفاخره در جهان‌نگری سلطان‌ولد با تمرکز بر غزلیات او

صفحه 1-23
مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی

3.

نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

صفحه 25-41
امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی

4.

بررسی تأثیرپذیری صفوة‌الصفا از رسالة قشیریه

صفحه 43-60
ثریا کریمی؛ خدابخش اسدالهی

5.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملّا هادی سبزواری

صفحه 61-82
زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری

6.

گلشن زرنگار و شهرهای پرنده؛ تحلیلی بر یک بیت از داستان رفتن کیکاووس به مازندران

صفحه 83-96
ابراهیم واشقانی فراهانی

7.

بررسی واحدهای روایی داستان یوسف در چهار متن تفسیری کهن فارسی

صفحه 97-114
مصطفی دشتی آهنگر

8.

مُصـحفِ ارزنـده قــرآنِ مترجَم کتابخانة ملی (نسخة شمارة ۳۹۷۹۵)

صفحه 115-137
محبوبه شمشیرگرها

9.

هفت‌ قلعه؛ حماسة شیعی ناشناخته‌ای از قرن پنجم هجری

صفحه 139-154
میلاد جعفرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب