1.

شماره 20 پاییز و زمستان97


2.

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

صفحه 1-14
آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی

3.

ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا

صفحه 145-158
علی سنائی؛ عبدالله صلواتی

4.

بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

صفحه 15-28
محمد سلطانی رنانی

5.

علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

صفحه 29-40
سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد

6.

واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

صفحه 41-58
باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریان

7.

بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود

صفحه 59-74
خلیل حکیمی فر؛ محب علی آبسالان؛ الهه میری

8.

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 75-94
ایوب مباشری؛ محمدرضا ضمیری

9.

تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پیتر ون اینواگن

صفحه 95-108
فرح رامین؛ طیبه غلامی

10.

گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

صفحه 109-126
حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا

11.

بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

صفحه 127-144
رسول رضوی؛ مجید هادی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب