1.

شناسنامه علمی: سال دهم، شماره سی هفتم، پاییز 1397

صفحه 0-0

2.

ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه

صفحه 1-20
جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ فرهاد قاسمی؛ مهشید سوری

3.

تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 21-40
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده؛ غلامرضا امین زاده

4.

تأثیر تیمارهای پرایمینگ در بهبود جوانه‌زنی بذور ماشک (Vicia dasycarpa) در تنش خشکی و اثر شوک گرمایی در حفظ توانایی جوانه‌زنی بذرهای پرایم‌شده پس از پیری تسریع‌شده

صفحه 41-54
امین نامداری؛ فرزاد شریف زاده

5.

اثر سیلیسیوم در برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در تنش شوری

صفحه 55-68
فرشاد زارع؛ سارا خراسانی نژاد؛ خدایار همتی

6.

تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه

صفحه 69-82
محترم اسمعیلی فریمان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

7.

اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری

صفحه 83-106
راضیه مینازاده؛ روح الله کریمی؛ بهروز محمد پرست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب