1.

سال هفتم، شماره پیاپی (20)، شماره‌ اول، بهار 1397


2.

تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی

صفحه 1-18
وحید قاسمی؛ احسان فرداصفهانی؛ صبا منوچهری فر

3.

مطالعه پیمایشی هویت‌طلبی قومی و سیاسی‌شدن قومیت کُردهای ایران

صفحه 19-42
امید قادرزاده؛ حسین محمدزاده

4.

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد

صفحه 43-64
مهناز فرهمند؛ کبری نجفی

5.

مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

صفحه 65-80
حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی

6.

مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز

صفحه 81-96
ناصر بهروزی؛ فروغ محمدی؛ مرتضی امیدیان

7.

پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت

صفحه 97-111
رحیم حمیدی پور؛ فاطمه رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب