1.

شناسنامه علمی شماره 1، دوره 8

صفحه 0-0

2.

تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

صفحه 1-28
محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده

3.

سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)

صفحه 29-50
حمدالله سجاسی قیداری؛ امین فعال جلالی

4.

گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

صفحه 51-70
حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی

5.

ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov

صفحه 71-88
الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

6.

تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

صفحه 89-110
مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی

7.

تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

صفحه 111-130
احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ علیرضا صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب