1.

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1397


2.

مقایسه روش‌های مولکولی و ریخت‌شناسی در مطالعه همزیستی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 1-10
حمزه پوریوسف؛ جعفر همت؛ محسن واعظ

3.

تهیه نانوذره‌های poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) حاوی آلژینات، لیپوپلی‌ساکارید و اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا به‌عنوان نانو‌واکسن

صفحه 11-27
لیلا صفری زنجانی؛ رضا شاپوری؛ مهروز دزفولیان؛ مهدی مهدوی؛ مهدی شفیعی اردستانی

4.

بررسی اثر غلظت‌های مختلف سنگ اورانیوم روی بیان ژن cyc2 در باکتری جهش‌یافته Acidithiobacillus sp. FJ2

صفحه 29-41
فائزه فاطمی؛ ملوس شیدایی؛ رضا حاجی حسینی

5.

مقایسه روش‌های مختلف شوک اسمزی در استحصال فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت انسانی تولیدشده در پری‌پلاسم

صفحه 43-50
شراره پیمانفر؛ رسول روغنیان؛ کامران قائدی

6.

مطالعه دینامیک گونه‌های باسیلوس طی حذف آلودگی‌های نفتی با روش PCR-DGGE

صفحه 51-63
محمود شوندی؛ نیما زمانیان؛ اعظم حدادی

7.

بیان ژن recA درموتانdinI- مقاوم به سیپروفلوکسازین اشریشیا کلی

صفحه 65-72
ساره محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه

8.

ارزیابی تجزیه زیستی آفت‌کش دیازینون توسط باکتری‌های بومی جداشده از خاک‌های آلوده

صفحه 73-86
آرزو علیپور؛ علی علیزاده؛ پژمان خدایگان

9.

همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی توالی رمزگردان (CDS) ژن دلتا 6 دسچوراز از قارچ مورتیرلا آلپینا سویه CBS 754.68

صفحه 87-99
عصمت اشعارقدیم؛ شاهرخ قرنجیک

10.

مقایسه عوامل رشد، ترکیب شیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، مقدار کلروفیل و کاروتن کل دو گونه جلبکی سندسموس آبلیکوس و هماتوکوکوس پلوویالیس

صفحه 101-113
بهروز آتشبار؛ سعید وحدت

11.

سنجش زیستی و غربال‌گری مولکولی آنزیم پکتیناز در باکتری‌های نمک‌دوست جداشده از دریاچه‌های نمکی ایران

صفحه 115-122
زهره نصرالله زاده؛ انسیه صالح قمری؛ محمد طهماسب؛ محمد علی آزموزگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب