1.

شماره 10 متن پاییز و زمستان 92


2.

بررسی و نقد الاهیات سلبی دیونیسیوس در پرتو رهیافت قرآن و احادیث

صفحه 1-14
رضا برنجکار؛ ابوذر نوروزی

3.

بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

صفحه 15-28
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته

4.

تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی

صفحه 29-40
سید مهدی امامی جمعه؛ وحیده حداد

5.

صادر اول از دیدگاه پروکلس و صدر المتالهین

صفحه 41-50
سعید رحیمیان؛ زهرا اسکندری

6.

تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

صفحه 51-70
محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی

7.

مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

صفحه 71-82
عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر

8.

امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

صفحه 83-92
عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر

9.

پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

صفحه 93-104
سحر کاوندی؛ داود قرجالو

10.

بررسی باور به تجسّد خداوند در آیین هندو و مسیحیت

صفحه 105-118
سید محمد روحانی

11.

مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات

صفحه 119-130
نفیسه اهل‌سرمدی؛ مریم السادات ایزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب