1.

شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 96

صفحه 0-0

2.

بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت

صفحه 1-24
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سمیرا کاویانی

3.

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور

صفحه 25-40
محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی؛ احمد ملکان

4.

تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعة موردی: مرز باشماق مریوان

صفحه 41-62
سیدعلی بدری؛ علیرضا دربان آستانه؛ سیما سعدی

5.

نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

صفحه 63-84
حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری

6.

تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

صفحه 85-106
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

7.

تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز

صفحه 107-128
زهرا سلطانی؛ حمیدرضا وارثی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب