1.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 34، زمستان 1396

صفحه 0-0

2.

تأثیر درک رفتار هزینه‌ها و تجربۀ حرفه‌ای بر دقت پیش‌بینی هزینه‌ها: تبیین الگوی عدسی برانزویک

صفحه 1-16
امید فرجی؛ ساسان مهرانی

3.

تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 17-38
رحمان ساعدی؛ محسن دستگیر

4.

تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

صفحه 39-60
سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ علی حسن زاده

5.

بررسی رابطۀ مالکیت ‌خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه ‌نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 61-82
علیرضا معطوفی؛ محمد گلچوبی

6.

نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

صفحه 83-102
شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی

7.

بررسی اثر میانجی قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام

صفحه 103-121
حسین فخاری؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جواد محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب