1.

ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های گردو در غرب ایران براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی میوه و نشانگر مولکولی RAPD

صفحه 1-18
نسیم زارع رشنودی؛ جواد عرفانی مقدم؛ آرش فاضلی

2.

اثر کمبود بور و آهن بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی، کربوهیدرات‌ها و ترکیبات فنلی دو رقم سورگوم (Sorghum bicolor L.)

صفحه 19-38
عذرا صبورا؛ راحله بهجتی

3.

مقایسۀ پاسخ‌های فیزیولوژیک کتان (Linum usitatissimum L.) به تنش خشکی و شوری و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک

صفحه 39-62
محسن موحدی دهنوی؛ نسرین نیکنام؛ یعقوب بهزادی؛ رهام محتشمی؛ رضا باقری

4.

بررسی آنتوژنی پرچم و مادگی در گل Falcaria vulgaris Bernh.

صفحه 63-78
احمد عبداللهی؛ فاطمه محمودی کردی

5.

ارزیابی عکس‌العمل دو گونة Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم‌یافته ((GAM در مراتع منطقة آبخیز گلندرود استان مازندران

صفحه 79-94
فاطمه حیدری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سید جلیل علوی

6.

بررسی فلورستیک کوه نوا (نور)، استان کرمانشاه

صفحه 95-108
محمد مهدی دهشیری؛ نسترن جلیلیان؛ گودرز طهماسبی

7.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره سی سوم، پاییز 1396

صفحه 0-0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب