1.

سال بیست و هشتم، شماره پیاپی 66، شماره دوم، تابستان 1396


2.

میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

صفحه 1-16
اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد

3.

تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی: جوّ اخلاقی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)

صفحه 17-34
علی نصراصفهانی؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی؛ محسن سیفی

4.

بررسی رابطۀ بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان همدان)

صفحه 35-48
سیروس قنبری؛ پرویز نویدی

5.

بدن‌بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی»

صفحه 49-70
آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی

6.

نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

صفحه 71-90
حسین اکبری؛ روح اله فخاری

7.

بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

صفحه 91-114
مریم درفشان؛ فریده یوسفی

8.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی

صفحه 115-128
رزیتا مویدفر؛ نعمت الله اکبری؛ محبوبه محمودزاده

9.

رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

صفحه 129-146
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی

10.

بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

صفحه 147-162
نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی

11.

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 163-178
بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری

12.

تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

صفحه 179-216
احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب