1.

شماره 17 متن بهار و تابستان96


2.

بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

صفحه 1-28
مسلم نجفی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

3.

راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ

صفحه 29-44
سید مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی

4.

مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

صفحه 45-62
سید مهران موسوی؛ محمود کریمی

5.

تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زرتشتی

صفحه 63-76
ناصر گذشته؛ علی رمضان دماوندی

6.

بررسی برآیند تجربۀ دینی انسان‌گرایانه مبتنی بر یُگه و مدیتیشن

صفحه 77-90
محمدحسین کیانی

7.

تبیین قرآنی - عرفانی احدیت

صفحه 91-110
مهدی مطیع؛ سمیه نادری

8.

اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهج البلاغه

صفحه 111-124
سید مهدی امامی جمعه؛ سپیده رضی

9.

تمایز معناشناختی - تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی

صفحه 125-138
محمد علی دیباجی

10.

بررسی تطبیقی آفرینش انسان در اساطیر و ادیان ایران و میانرودان

صفحه 139-156
حمید کاویانی پویا

11.

خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تأکید بر وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی

صفحه 157-174
مسعود مطهری نسب؛ علیرضا آقاحسینی؛ مجتبی سپاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب