1.

شناسنامه: سال سی و دوم، شماره پیاپی 62، شماره اول، بهار 1395


2.

محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در برش‌های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی

صفحه 1-24
مهناز دهقان زاده؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی؛ شهرام آورجانی

3.

نهشته‌های آهن اُاُئیدی سازند کژدمی در بخش مرکزی خلیج فارس: محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا

صفحه 25-38
وحید توکلی؛ مهرانگیز نادری خوجین؛ مریم نیک‌نژاد قمصری

4.

بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات در رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور)

صفحه 39-56
حسام کاویان؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی

5.

تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

صفحه 57-80
علی اسعدی؛ جواد هنرمند؛ علی معلمی؛ ایرج عبداللهی فرد

6.

مولاس‌های نئوژن پسین زاگرس در مرکز فروافتادگی دزفول: رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و عوامل کنترل‌کننده

صفحه 81-98
علی حسین جلیلیان

7.

بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب شرق کاشان

صفحه 99-107
سعیده سنماری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب