1.

شناسنامه: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی (61)، بهار 1395


2.

هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات احداث سدهای سنگی- ملاتی در مهندسی آبخیزداری با استفاده ازسیستم تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 1-12
خدیجه ترک؛ هیراد عبقری؛ مهشید سوری

3.

امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهی

صفحه 13-28
زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان

4.

روند وردایی بسامد رخداد بارش‏های سنگین در ایران زمین

صفحه 29-42
محمد دارند

5.

دست‌یابی به چشمه توفان‌های گردو غبار به کمک مدل‌های عددی‌: معرفی رویکردی برای پیش‌بینی توفان‌های گردوغبار

صفحه 43-52
محمدرضا محمدپور پنچاه؛ حسین ملکوتی؛ سمیرا باباحسینی

6.

کاربرد مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه و منطق فازی در پهنهبندی حساسیت وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز چلی چای)

صفحه 53-68
حسین نظم فر؛ ابراهیم بهشتی

7.

کاربرد مدل فازی در برنامه‌ریزی کاربری زمین جهت توسعه شهری با هدف حفاظت از اکوسیستم طبیعی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده بختگان)

صفحه 69-88
امیر کرم؛ فریده صفاکیش؛ طیبه کیانی

8.

بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری ارضی بر سیلاب در شمال ایران (حوضه مادرسو)

صفحه 89-102
داریوش رحیمی؛ یونس رحیمی

9.

بررسی توانمندی‏های گردشگری شهر ساحلی بوشهر بر اساس مدل سوات و تاپسیس

صفحه 103-130
محسن سقائی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ غلامرضا صبوحی

10.

ارزیابی و رتبه‌بندی دهستان‌های مستعد توسعه کشاورزی (مورد: شهرستان کرمانشاه)

صفحه 131-146
کیومرث زرافشانی؛ فاطمه مرام؛ علی اصغر میرک زاده؛ امجد ملکی

11.

بازسازی بیش از یک قرن کمینه دمای ماهانه نیمه سرد سال از روی حلقه های درختی ‏بلوط ایرانی ‏‎(Quercus persica)‎‏ در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)‏

صفحه 147-162
سعید موحدی

12.

تبیین رابطه بین توسعه‌یافتگی سرزمین با سازه‌های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان‌گرا (مطالعه موردی: ایران)

صفحه 163-186
رضا الهویردی زاده؛ زهرا احمدی پور؛ مهدی کریمی؛ عبدالله صفری

13.

ارائه الگوی اصلاحی- تکمیلی برنامه‌های آبخیزداری به منظور کاهش رسوب‌دهی در حوزه آبخیز هفتان تفرش

صفحه 187-198
حشمت اله آقارضی؛ علی اکبر داوودی راد؛ مهدی مردیان؛ رضا بیات

14.

پهنه بندی خطر سیل در مراکز انسانی و اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از منطق فازی

صفحه 199-216
حسین مختاری هشی؛ داریوش رحیمی

15.

شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه

صفحه 217-232
تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب